Jak przystąpić do programu Aktywna Tablica?
Wskazówki w 7 krokach
Praktyczne wskazówki opracowane 
w konsultacji z ekspertem prawa oświatowego*.
1. Sprawdź warunki przystąpienia do programu i upewnij się, ze Twoja placówka spełnia te wymagania:


- Dostęp do Internetu na poziomie co najmniej 30 Mb/s – NIE DOTYCZY szkół kształcących uczniów ze          SPE.
- Co najmniej jeden laptop lub inny komputer (z zainstalowanym systemem operacyjnym,                                oprogramowaniem biurowym, antywirusowym i zabezpieczającym przed niepożądanymi treściami) 
  dla nauczyciela per wnioskowany monitor interaktywny.
- Co najmniej jeden router.
- W zależności od liczby pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii wnioskowanych do zakupu, co                najmniej jedną salę lekcyjną z dostępem do Internetu, dostosowaną odpowiednio do potrzeb funkcjonowania tych pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii.
- Co najmniej jeden punkt dostępowy, w którym uczniowie mają możliwość korzystania z dostępu do Internetu w ramach zajęć pozalekcyjnych oraz w dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.


Warunki przystąpienia do programu Aktywna Tablica:
[1] zakłada się, że wsparciem finansowym z Programu zostanie objętych około 1/3 wszystkich szkół podstawowych, w których odbywa się kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. ‍
Ważne!
- Jeśli Twoja szkoła jest zespołem szkół i nie korzystała dotychczas z finansowania „Aktywna Tablica” to może ubiegać się o finansowanie w ramach dwóch wniosków: dla szkoły podstawowej i szkoły ponadpodstawowej.
- Jeśli Twoja szkoła w poprzedniej edycji Aktywnej Tablicy otrzymała finansowania to może ubiegać się o wyłącznie o finansowanie na pomoce, oprogramowanie i narzędzia dla SPE.
- Jeśli szkoła podstawowa nie brała udziału w poprzedniej edycji to może raz wnioskować o finansowanie na pomoce i narzędzia dla SPE (42 tys. zł) LUB na monitory dotykowe (17 tys.).
WAŻNE!
2. Zastanów się w jaki sposób sfinansujesz wymagany wkład własny w wysokości 20% całego zadania.
Wariant 1: dowiedz się czy JST lub inna jednostka udzielająca Twojej placówce subwencji oświatowej jest przygotowana do przyjęcia z Twojej placówki wniosku o finansowanie w ramach tego programu.

Wariant 2: samodzielnie sfinansuj wkład własny w formie finansowej np. z dotacji oświatowej.

Wariant 3: samodzielnie sfinansuj wkład własny w formie rzeczowej - zakupy sprzętu TIK zrealizowane d 1 stycznia 2021 roku do dnia wysłania wniosku.

Czy są to:
• nowoczesne pomoce dydaktyczne,
• specjalistyczne oprogramowanie do prowadzenia terapii,
• narzędzia do terapii (np. długopis 3D lub drukarka 3D),
• monitor dotykowy,
• komputer lub laptop (niezbędny do funkcjonowania pomocy dydaktycznej i specjalistycznego oprogramowania).

3. Sprawdź jakie są potrzeby Twojej placówki (zgodnie z wytycznymi w programie Aktywna Tablica).
4. Zapoznaj się z interesującymi Cię pomocami, narzędziami lub sprzętem   spełniającym wymagania programu. 
5. Wybierz odpowiednie dla placówki programy i narzędzia. Pamiętaj, że maksymalna kwota dofinansowania to 43 750 zł dopisać (dla pomocy i narzędzi SPE) lub 17 500 zł (dla sprzętu TIK).
6. Wypełnij wniosek.
7. Złóż wniosek do JST w wymaganym terminie. WKRÓTCE szczegóły.
Pamiętaj, że szkoła może złożyć wniosek tylko raz w ramach dofinansowania Aktywna Tablica.

Przystąp do grupy Międzyszkolna sieć współpracy – AKTYWNA TABLICA aby otrzymać wsparcie na etapie uzyskania finansowania oraz w trakcie realizacji programu.Wypełnij formularz a otrzymasz nasze wsparcie
przy staraniu się o finansowanie.
+48
Ei System Sp. z o. o., 
ul. Św. Michała 43,
61-119  Poznań
Tel: (61) 817 50 50
E-mail: bok@eisystem.pl
/
Polub nas